Häälestaja
Ühe- ja mitmehäälne muusika, ansamblimäng, akordsaade, improvisatsioon. komponeerimine.
Häälestaja Noodivältused Muusikapalad Abimaterjalid Noodilehtede valmistamine Juhised ja viited Pildid Tellimine
sisene keskkonda
sisene keskkonda
 
TA-A-A-A 4 LÖÖKI
TA-A-A 3 LÖÖKI
TA-A 2 LÖÖKI
TA-I-TI 2 LÖÖKI
TA 1 LÖÖK
TI-TI 1 LÖÖK
TAI-RI 1 LÖÖK
TI-RI-TI-RI 1 LÖÖK
Pidekaarega seotud noodid kõlavad ühe katkestuseta noodina, mille vältus on kahe noodi vältuste summa.
Punkt noodi järel lisab noodile pool tema pikkusest.
Pulss ja meetrum
Pulss ja meetrum
Takt ja taktimõõt
Takt ja taktimõõt
Noodivältused ja pausid
Noodivältused ja pausid
Punktiga noodid ja pidekaar
Punktiga noodid ja pidekaar
Kordusmärgid
Kordusmärgid