Häälestaja
Ühe- ja mitmehäälne muusika, ansamblimäng, akordsaade, improvisatsioon. komponeerimine.
Häälestaja Noodivältused Muusikapalad Abimaterjalid Noodilehtede valmistamine Juhised ja viited Pildid Tellimine
sisene keskkonda
sisene keskkonda
 
Noodilehtede valmistamise rakendus
Noodilehtede valmistamise rakendus on mõeldud muusikapalade ja õppematerjalide kirjutamiseks ning oma kasutajakontole salvestamiseks. Igal viisikandle ostnud kasutajal on oma konto, kuhu saab salvestada muusikapalasid nii ühe, kui mitmehäälsena. Varem salvestatud materjali on võimalik muuta ning seejärel uuesti salvestada. Isiklikul kasutajakontol olevad materjalid ei ole teistele kasutajatele nähtavad. Võimalik on ka noodilehtede jagamine viisikandle kasutajate vahel.

Noodilehtede valmistamise rakendus töötab selliselt, et paigutades noote ja pause sobivatele keeltele, võimaldab see nende liikumist paremas ning vasemas suunas, takti alguse ehk rõhulise noodi märkimiseks on olemas erinevad märkimisvõimalused. Muusikavormi osade (A, B jne.) ning kordusmärkide üles tähendamiseks mõeldud tähiseid ning teksti saab paigutada noodilehe mistahes punkti. Teksti funktsiooni kasutades on võimalik märkida ka taktimõõt (ülemine number - reavahetus - alumine number). Punktiirjoont kasutame kordusmärkide pikendamiseks, see muudab korratava osa arusaadavamaks, täisjoont aga nootide ühendamiseks, et liikumine noodireal oleks viisikandle mängijale arusaadav. Pidekaar paigutatakse kahe samal kõrgusel asetseva noodi vahele. Rakenduse mõte on selles, et noodikiri peaks nägema välja võimalikult korrektne, nii on muusikat parem lugeda.

Noodilehtede valmistamise rakendus võimaldab kirja panna ning oma kasutajakontole salvestada ühe ja mitmehäälset muusikat, omaloomingut või tuttavaid viise, valmistada ette töölehti ning metoodilist materjali lähtudes õpilase võimekusest

Rakenduse olemusest saate aimu, kui vajutate lehekülje ülaosas olevale lingile "Noodilehtede valmistamise rakendus".
Noodilehtede valmistamise rakendus
Noodilehtede valmistamise rakendus
Noodileht
Noodileht