Häälestaja
Ühe- ja mitmehäälne muusika, ansamblimäng, akordsaade, improvisatsioon. komponeerimine.
Häälestaja Noodivältused Muusikapalad Abimaterjalid Noodilehtede valmistamine Juhised ja viited Pildid Tellimine
sisene keskkonda
sisene keskkonda
 
tagasi
Mida pidada silmas noodilehtede kujundamisel.
Viisikannel.ee kasutajatel on võimalus noodilehtede jagamiseks. Jagatud noodilehti saavad alla laadida ka teised kasutajad ning iga muusik teab, et noodikirja on parem lugeda, kui see on kujundatud korrektselt. Selleks, et jagatud noodilehtede hulka ei satuks noodivigagega või lohakalt kujundatud noodilehti, kehtestab viisikannel.ee noodilehtede jagamiseks järgmided reeglid:

1. noodilehel ei tohi esineda noodivigu.
2. Tekstides (pealkiri, autor, selgitav tekst) ei tohi esineda kirjavigu.
3. Muusikapala, sõltumata selle pikkusest peab olema jaotatud võrdselt kogu noodilehe ulatuses (servast servani) v.a. erandlikud olukorrad, kus see ei ole võimalik.
4. Nootide ühendamisel joontega, teksti paigutamisel, muusikavormi osade ja muude tähiste lisamisel järgida väljakujunenud tavasid, võttes eeskujuks linkidelt "jagatud noodilehed" või "muusikapalad" allalaetava noodimaterjali.
5. Pealkiri noodilehel peab olema kirjutatud kasutades suurt teksti ja trükitähti, autor noodilehel peab olema kirjutatud kasutades väikest teksti ja suurt algustähte.
6. Rakenduse ülaosas olevatesse lahtritesse "pealkiri" ja "autor" peab pealkiri ja autor algama suure algustähega.
7. Taktimõõt peab olema kirjutatud kasutades väikest teksti.
8. Rõhuline noot takti alguses tuleb märkida linnukesega (v) noodi kohal, see asendab taktijoont.
Noodileht
Noodileht
tagasi